Osallistumisehdot

 

1. Näyttelyosastot

Näyttelyosastot sisältävät joko myyntipöydän tai neliötilaa. Oman näyttelyosaston ulkopuolelle ei saa asettaa mitään. Lisätilan käytöstä sovitaan ja veloitetaan erikseen. Osaston saa halutessaan myös ilman pöytää, mutta hinta pysyy samana. Näytteilleasettaja ei saa suurentaa näyttelyosastoaan ilman järjestäjän suostumusta. Järjestäjällä on oikeus lisätä tai vähentää enintään 10% näytteilleasettajan varaamaa pinta-alaa. Järjestäjä määrää näyttelyosastojen sijainnin ja lähettää näytteilleasettajalle kartan / kuvan, johon osaston sijainti sekä mitat on merkitty. Mikäli näytteilleasettaja käyttää luvatta lisätilaa, perii järjestäjä lisätilan hinnan kaksinkertaisena messutapahtuman jälkeen. Lisätilaksi lasketaan kaikki ylimääräinen myyntitila, jonka näytteilleasettaja vie näyttelyosastoon kuuluvan tilan lisäksi.

Näytteilleasettaja ei saa luovuttaa tai vuokrata osastoaan eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa.

2. Näytteilleasettajaksi hakeminen

Näyttelyosaston varaus tehdään lähettämällä ilmoittautumislomake. Järjestäjän vahvistama sopimus sitoo molempia osapuolia. Järjestäjä raadittaa kaikki hakemuksen lähettäneet näytteilleasettajat. Hakemukseen tulee kirjoittaa kattava kuvaus tuotteista tai linkki sivustolle mistä tuotteita näkee. Järjestäjällä on oikeus kieltää joidenkin tuotteiden tai palveluiden myynti tapahtumassa. Myytävien tuotteiden on sovittava yhteen messujen yleisilmeen kanssa. Järjestäjällä on oikeus poistaa tuotteet sekä palvelut, jotka eivät sovi kyseisille messuille. Tuotteita / palveluita ei saa markkinoida tavalla, josta aiheutuu muille näytteilleasettajille taikka asiakkaille häiriötä. Mikäli näytteilleasettaja ei maksa osallistumismaksua määräaikaan mennessä, ei ota vastaan näyttelyosastoaan viimeistään lauantaina 7.10.2023 klo 11:00 tai rikkoo olennaisesti osallistumisehtoja tai niiden täydennykseksi annettuja ohjeita, palautuu näyttelyosasto järjestäjälle. Näyttelyosaston palautuessa järjestäjälle jostain edellä mainituista syystä on järjestäjällä oikeus periä messuihin liittyvät maksut täysimääräisinä näytteilleasettajalta. Osaston palautuessa järjestäjälle on tällä oikeus käyttää sitä haluamallaan tavalla.

3. Maksu

Näyttelyosaston varaus on sitova vasta varausmaksun näkyessä tilillä. Varausmaksua EI palauteta, mutta se hyvitetään lopullisesta näyttelyosastomaksusta. Viivästyskorko korkolain mukaan. Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa seitsemän (7) arkipäivän sisällä siitä, kun järjestäjä on lähettänyt näytteilleasettajalle laskun messuille osallistumisesta, ei kuitenkaan myöhemmin kuin kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen messujen alkamista. Näyttelyosaston peruutus on tehtävä sähköisesti tai kirjallisesti. Mikäli osaston maksu ei näy tilillä messujen alkaessa ei osastoa saa käyttöön.

4. Kulkuluvat

Kulkulupia luovutetaan näytteilleasettajille perjantaina klo 17 lähtien ja lauantaina klo. 9.00 – 11.00. Kulkuluvat ovat henkilökohtaisia ja niiden on oltava näkyvästi esillä koko messujen ajan, myös pystyttämisen sekä purkamisen aikana. Kulkulupia ei saa luovuttaa tai myydä kolmansille osapuolille. 

5. Pystyttäminen ja purku

Näytteilleasettajat vastaavat itse oman paikkansa rakentamisesta, järjestämisestä, somistamisesta, purkamisesta sekä poiskuljetuksesta ja siivoamisesta. Pystyttämisen sekä purkamisen aikana on pidettävä huoli, että kulkureittejä ei tukita ja muille näytteilleasettajille annetaan tilaa toimia. Näyttelyosaston purkamista ei saa aloittaa ennen purkuajan (su 17:00) alkamista. Mikäli näin tapahtuu, perii järjestäjä näyttelyosaston hinnan kaksinkertaisena. Osaston täytyy olla tyhjä ja siisti purkuajan päättymiseen (su 20:00) mennessä. Mikäli näyttelyosasto on jätetty siivoamatta tai purkamatta, on järjestäjällä oikeus laskuttaa näytteilleasettajaa siivoamisesta ja/tai purkamisesta koituneesta työstä.

Järjestäjällä on oikeus kieltää hyvän maun vastaisia, tapahtuman yleisilmeeseen sopimattomia tai liian suuria rakenne- ja somistusratkaisuja. Suurille tai painaville rakenteille on pyydettävä järjestäjältä erikseen lupa.

6. Pysäköinti

Näytteilleasettajat voivat jättää autonsa ilmaiseen parkkiin Rantapuiston parkkipaikalle. 

7. Kahvi ja lounas

Hotelli Rantapuisto järjestää messujen ruokapalvelut sisätiloissa

8. Elintarvikemyynti

Elintarvikemyyjillä on oltava näkyvissä myyjän nimi ja yhteystiedot.

Elintarvikemyyjien on huolehdittava siitä, että heillä on toimintaansa liittyvät luvat ja ilmoitukset kunnossa.

9. Sähkö

Järjestäjä vastaa yleisvalaistuksesta.

Näytteillesettajat saavat käyttää Rantapuiston pistorasioita. Järjestäjä ei vastaa mahdollisen sähkökatkoksen aiheuttamista kuluista ja vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa osastolleen tuomistaan sähkölaitteista.

10. Vahingot, vakuutukset ja turvallisuus

Näytteilleasettajat vastaavat itse kaikista näyttelyosastonsa tuotteille, rakenteille, laitteille yms. sattuneista rikkoutumis-, varkaus- sekä muista vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa kaikista oman näyttelyosastonsa tuotteiden, rakenteiden, laitteiden, palveluiden, yms aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista, joita aiheutuu kolmansille osapuolille (asiakkaille, näytteilleasettajille, Rantapuistolle, messualueen kalustukselle, messualueelle tai järjestäjille). Näytteilleasettaja vastaa itse asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Näytteilleasettajat huolehtivat itse tuotteidensa käyttöön liittyvistä luvista sekä maksuista.

Järjestäjä vastaa messualueen yleisestä järjestyksestä. Järjestäjä ei vastaa näytteilleasettajien omaisuuden vioittumisesta tai katoamisesta. Näytteilleasettajien on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja, järjestäjän antamia ohjeita ja sääntöjä sekä Rantapuiston turvallisuusohjeita sekä paloturvallisuusohjeita. Hätäuloskäyntien edustat on pidettävä tyhjinä!

11. Force majeure

Järjestäjällä on oikeus ylivoimaisen esteen vuoksi peruuttaa tai siirtää tapahtuma. Järjestäjä ei vastaa tästä aiheutuneesta viivästyksestä tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää järjestäjän vaikutusalueen ulkopuolella tapahtuvaa asiaa, jota järjestäjä ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia ei järjestäjä olisi kohtuudella voinut välttää. Näihin esteisiin lukeutuvat mm. lakko, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide sekä tulipalo tai viranomaispäätökset tai muu Rantapuiston käyttöä estävä tapahtuma taikka alihankkijaa kohdannut este.

 

Hakemalla paikkaa messuilta sitoudut noudattamaan yllämainittuja sopimusehtoja sekä niiden täydennykseksi annettuja erityisehtoja ja muita ohjeita.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Suomenkielisiä osallistumisehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.

 

Tiedustelut:

info@pakanallisetmessut.f

Scroll to Top