Ohjelman osallistumisehdot

OHJELMAN OSALLISTUMISEHDOT 2023

1. Esiintyjät

Nämä osallistumisehdot koskevat soveltuvin osin kaikkia Pakanallisten syysmessujen esiintyjiä: luennoitsijoita, työpajan vetäjiä, artisteja, näyttelytiloja ymv. Tarvittaessa näihin osallistumisehtoihin lisätään myöhemmin erikseen yhdessä sovittuja kohtia.

2. Ohjelmahaku

Pakanallisten syysmessujen esiintyjäksi haetaan lähettämällä ilmoittautumislomake. Järjestäjän vahvistama sopimus sitoo molempia osapuolia. Järjestäjä raadittaa kaikki hakemuksen lähettäneet esiintyjät. Hakemukseen tulee kirjoittaa kattava kuvaus tarjottavasta ohjelmasta. Ohjelman on sovittava yhteen messujen kokonaisuuden kanssa.

3. Korvaukset

Luennoitsijoille ja artisteille voidaan maksaa ennalta sovittu korvaus esiintymisestä. Korvaus voi olla rahallisen korvauksen lisäksi myös esim. näytteilleasettajapaikka tmv. korvaus, joko kokonaan tai osittain.

Työpajan vetäjät saavat sovittua työpajaa vastaan Maininki-nimisestä kokoustilasta tilat käyttöönsä sovituksi ajaksi veloituksetta, mikäli työpaja on asiakkaille maksuton (tarvikemaksu voidaan veloittaa todellisten kulujen mukaan). Mikäli työpaja pidetään maksullisena, veloittaa järjestäjä työpajatilasta 20% työpajamaksuista korvauksena tilan käytöstä. 

Muiden ohjelmantarjoajien kohdalla korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti.

4. Kulkuluvat

Kulkulupia luovutetaan esiintyjille perjantaina klo 17 lähtien ja lauantaina klo. 9.00 – 11.00. Sopimuksen mukaan kulkuluvan saa päälipunmyynnistä myös noin tuntia ennen esiintymistä. Kulkuluvat ovat henkilökohtaisia ja niiden on oltava näkyvästi esillä koko messujen ajan. Kulkulupia ei saa luovuttaa tai myydä kolmansille osapuolille.

5. Saapuminen

Esiintyjän on saavuttava paikalle hyvissä ajoin ennen omaa esitystään. Mahdolliset esitysmateriaalit pitää toimittaa määräaikaan mennessä järjestäjille ohjeiden mukaan. Nämä aikataulut pyritään ilmoittamaan viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa. 

Messujen näyttelyt pitää olla täysin valmiina lauantaina 7.10 klo 11 eli messujen aukeamisajankohtana. Näyttelyitä pääsee pystyttämään viimeistään perjantaina 6.10 klo 17 lähtien.

6. Pysäköinti

Näytteilleasettajat voivat jättää autonsa ilmaiseen parkkiin Rantapuiston parkkipaikalle. 

7. Kahvi ja lounas

Hotelli Rantapuisto järjestää messujen ruokapalvelut sisätiloissa

8. Vahingot, vakuutukset ja turvallisuus

Esiintyjät vastaavat itse kaikista näyttelyesineille, muille tuotteille, rakenteille, laitteille yms. sattuneista rikkoutumis-, varkaus- sekä muista vahingoista. Esiintyjä vastaa kaikista oman näyttelyosastonsa tuotteiden, työpajatarvikkeiden, soittimien, muun rekvisiitan, rakenteiden, laitteiden, palveluiden, yms aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista, joita aiheutuu kolmansille osapuolille (asiakkaille, näytteilleasettajille, Rantapuistolle, messualueen kalustukselle, messualueelle tai järjestäjille). Esiintyjä vastaa itse asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Esiintyjät  huolehtivat itse tuotteidensa käyttöön liittyvistä luvista sekä maksuista. Järjestäjä ilmoittaa artisteille Teostoluvan numeron lähempänä tapahtumaa.

Järjestäjä vastaa messualueen yleisestä järjestyksestä. Järjestäjä ei vastaa esiintyjien omaisuuden vioittumisesta tai katoamisesta. Esiintyjän on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja, järjestäjän antamia ohjeita ja sääntöjä sekä Rantapuiston turvallisuusohjeita sekä paloturvallisuusohjeita. Hätäuloskäyntien edustat on pidettävä tyhjinä!

Mikäli esiintyjä peruuttaa osallistumisensa alle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen messujen alkamista, järjestäjällä on oikeus lähettää 1000€ sopimussakko.

9. Force majeure

Järjestäjällä on oikeus ylivoimaisen esteen vuoksi peruuttaa tai siirtää tapahtuma. Järjestäjä ei vastaa tästä aiheutuneesta viivästyksestä tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää järjestäjän vaikutusalueen ulkopuolella tapahtuvaa asiaa, jota järjestäjä ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia ei järjestäjä olisi kohtuudella voinut välttää. Näihin esteisiin lukeutuvat mm. lakko, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide sekä tulipalo tai viranomaispäätökset tai muu Rantapuiston käyttöä estävä tapahtuma taikka alihankkijaa kohdannut este.

Täyttämällä esiintyjähakulomakkeen, sitoudut noudattamaan yllämainittuja sopimusehtoja sekä niiden täydennykseksi annettuja erityisehtoja ja muita ohjeita.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Suomenkielisiä osallistumisehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.

Tiedustelut:

info@pakanallisetmessut.fi

Scroll to Top